ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 63 din 9 mai 2022privind unele măsuri temporare pentru acordarea de sprijin material categoriilor de persoane aflate în situații de risc de deprivare materială și/sau risc de sărăcie extremă, suportate parțial din fonduri externe nerambursabile, precum și unele măsuri de distribuire a acestuia
EMITENT
  • GUVERNUL ROMÂNIEI
Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 468 din 10 mai 2022Întrucât criza generată de pandemia de COVID-19 a determinat la nivel național luarea unor măsuri de natură sanitară și economică care au generat dezechilibre la nivelul indicatorilor macroeconomici astfel încât a fost nevoie de o serie de intervenții pentru a acorda sprijin fie forței de muncă rămase fără loc de muncă, fie pentru acordarea de granturi IMM-urilor necesare pentru capital de lucru astfel încât să își poată continua activitatea,dat fiind că, ulterior, prin liberalizarea prețurilor la energie ca măsură impusă la nivel internațional și european s-a generat o creștere fără precedent a prețului la energia electrică, gazele naturale, precum și la combustibil care a avut impact atât asupra creșterii prețurilor la utilitățile publice pentru populație, precum și asupra creșterii prețurilor la bunurile de consum, determinând în principal o scădere a puterii de cumpărare a persoanelor vulnerabile cu impact semnificativ asupra standardelor de viață ale populației,deoarece criza războiului din Ucraina a determinat la rândul său un impact puternic asupra prețurilor la bunurile de consum întrucât Ucraina este un mare producător și exportator de cereale pentru Uniunea Europeană, iar odată cu declanșarea războiului aceste importuri, mai ales la cereale, s-au diminuat semnificativ astfel încât impactul asupra prețului la bunurile de consum destinate populației a fost unul semnificativ,dat fiind faptul că, în mod concret, ca urmare a manifestării crizei pandemice generate de răspândirea virusului SARS-CoV-2, de liberalizarea prețului la energie în context european și internațional, precum și ca urmare a crizei generate de invazia Federației Ruse asupra Ucrainei, prețurile necesare pentru traiul zilnic al populației au înregistrat creșteri în unele situații și de peste 50%, în categoria acestora încadrându-se prețul alimentelor de bază: ulei, zahăr, făină, orez, precum și alte produse de asemenea natură necesare asigurării unui standard de viață decent pentru populație,deoarece, ca o consecință imediată a creșterii prețurilor la utilitățile publice destinate populației, precum și a prețului bunurilor de consum, în special cele destinate hranei, a avut loc o creștere care nu poate fi controlată pentru rata inflației care sa reflectat în creșterea prețurilor la mărfurile alimentare de 7,1% în luna ianuarie 2022 față de luna ianuarie 2021, dar și la celelalte bunuri de consum și servicii, rata medie anuală a inflației fiind de 5,1%, iar cea prognozată având în vedere o rată a inflației de peste 10%,în considerarea faptului că, în aceste condiții, a unei rate a inflației ridicate, cele mai afectate categorii de populație sunt cele cu venituri mici, considerate categorii sociale vulnerabile, pentru care Guvernul României trebuie să adopte măsuri necesare protecției temporare împotriva riscului de deprivare materială, dar și a riscului de sărăcie, măsuri care sunt considerate o prioritate și din punctul de vedere al politicilor la nivel european, România având propus pentru aprobare în cadrul Politicii de coeziune Programul operațional Incluziune și demnitate socială cu o valoare de peste 4,2 miliarde euro, din cadrul căruia pot fi susținute o parte dintre măsurile de protecție temporară pentru persoanele vulnerabile, în acord cu prevederile programului operațional,luând în considerare faptul că în cadrul exercițiului financiar 2014-2020 se află în derulare Programul operațional Ajutorarea persoanelor dezavantajate (POAD), care contribuie la consolidarea coeziunii sociale și la reducerea sărăciei extreme, finanțând, printre altele, sprijin material pentru produse alimentare și mese calde pentru categoriile vulnerabile și din cadrul căruia pot fi susținute o parte dintre măsurile de protecție temporară pentru persoanele vulnerabile, în acord cu prevederile programului operațional,deoarece, ca urmare a creșterii ratei inflației, precum și a creșterii prețurilor la utilități și la bunurile de consum, cele mai afectate categorii principale de populație rămân pensionarii,
ale căror venituri au o valoare mai mică de 1.500 lei,
persoanele cu dizabilități în grad de handicap grav, accentuat sau mediu, cu venituri sub 1.500 lei,
precum și familiile cu cel puțin doi copii aflați în întreținere al căror venit este sub 600 lei pe membru de familie, precum și
familiile monoparentale al căror venit este sub 600 lei pe membru de familie
,întrucât, conform Strategiei naționale privind incluziunea socială și reducerea sărăciei pentru perioada 2022-2027, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 440/2022, în anul 2018, aproximativ 3,2 milioane de persoane se aflau în deprivare materială severă, iar obiectivul este ca până în anul 2027 să se obțină reducerea numărului acestor persoane cu cel puțin 20% față de valoarea de referință aferentă anului 2020,în considerarea faptului că în lipsa unor măsuri concrete și rapide s-ar vulnerabiliza și mai mult categoriile de persoane vizate de prezenta ordonanță de urgență, prin diminuarea puterii de cumpărare, cu impact semnificativ asupra standardelor de viață ale populației și prin amplificarea riscului de sărăcire extremă,în aceste condiții, elementele menționate mai sus vizează interesul public, iar pentru a evita riscul de deprivare materială severă, precum și riscul de sărăcire severă, măsurile de protecție temporară pentru persoanele vulnerabile reprezintă o urgență pentru Guvernul României, a căror reglementare nu poate fi amânată, motiv pentru care se impune adoptarea de măsuri imediate pe calea ordonanței de urgență.
În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.
Capitolul I
Dispoziții generaleArticolul 1(1)
Prezenta ordonanță de urgență are ca obiect instituirea unor măsuri temporare, constând în acordarea, până la data de 31 decembrie 2022, a unui sprijin material, denumit Sprijin pentru România, pentru anumite categorii de persoane vulnerabile prevăzute de prezenta ordonanță de urgență.(2)