Total Media News

Cifra de afaceri din comerţul cu ridicata în luna martie 2018 PDF Imprimare Email
Joi, 17 Mai 2018 13:47
                      
                În luna martie   2018,cifra  de afaceri din comerţul cu  ridicata (cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete),în termeni nominali, faţă de luna precedentă  a  crescut  atât  ca serie  brută cu
24,1%  cât şi  ca  serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate  cu 0,8%.
    Faţă de luna corespunzătoare a anului precedent,cifra  de afaceri  din comerţul cu  ridicata (cu excepţia comerţului cu  autovehicule şi motociclete) , în termeni nominali, a crescut  atât   ca serie  brută cu  2,3%
  cât   şi ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate   cu  3,7%.
      În   perioada  1.I-31.III.2018  cifra  de afaceri din comerţul cu ridicata (cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete),în termeni nominali, a crescut faţă de  perioada  1.I-31.III.2017 atât  ca serie brută
cu  6,8%  cât şi ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de  sezonalitate  cu  7,0%.
     Evoluţia lunară  a cifrei de afaceri din  comerţul cu ridicata, conform CAEN Rev. 2 (serie ajustată în funcţie de număr zile lucrătoare şi de sezonalitate) - ianuarie 2010 -martie 2018  --2015=100-20406080100120140
160180200
Jan-10
Mar-10
May-10
Jul-10
Sep-10
Nov-10
Jan-11
Mar-11
May-11
Jul-11
Sep-11
Nov-11
Jan-12
Mar-12
May-12
Jul-12
Sep-12
Nov-12
Jan-13
Mar-13
May-13
Jul-13
Sep-13
Nov-13
Jan-14
Mar-14
May-14
Jul-14
Sep-14
Nov-14
Jan-15
Mar-15
May-15
Jul-15
Sep-15
Nov-15
Jan-16
Mar-16
May-16
Jul-16
Sep-16
Nov-16
Jan-17
Mar-17
May-17
Jul-17
Sep-17
Nov-17
Jan-18
Mar-18
TOTAL
Activitati de intermediere in comertul cu ridicata
Comert cu ridicata al produselor agricole brute si al animalelor vii
Comert cu ridicata al produselor alimentare, al bauturilor si al tutunului
Comert cu ridicata al bunurilor de consum, altele decat cele alimentare
Comert cu ridicata al echipamentului informatic si de telecomunicatii
Comert cu ridicata al altor masini, echipamente si furnituri
Comert cu ridicata specializat al altor produse
Comert cu ridicata nespecializat
Datele graficului xls (
III.2017-III.2018)
2/4
Indicii cifrei de afaceri din  comerţul cu ridicata
MARTIE  2018  în % faţă de :1.I-31.III.2018/1.I- 31.III.2017-%-
FEBRUARIE  2018   MARTIE  2017
TOTAL   B  124,1102,3106,8 S 100,8 103,7 107,0
Activităţi de intermediere în comerţul cu ridicata  B
122,2
113,1
109,0
S
104,6
109,8
105,1
Comerţ cu ridicata al produselor agricole brute şi al  animalelor vii B
148,8
114,2
108,4
S
107,4
115,3
111,7
Comerţ cu ridicata al produselor alimentare, al băuturilor şi al  tutunului  B
121,5
102,8
105
,6
S
102,3
103,4
105,3
Comerţ cu ridicata al bunurilor de consum  , altele decât cele  alimentare
B
117,7
110,6
112,2
S
104,2
111,5
111,7
Comerţ cu ridicata al echipamentului informatic şi de   telecomunicaţii
B
129,2
110,9
108,1
S
107,0
115,4
109,7
Co
merţ cu ridicata al altor maşini, echipamente şi furnituri
B
113,8
99,3
108,5
S
97,0
104,4
111,2
Comerţ cu ridicata specializat al altor produse
B
126,5
87,4
100,5
S
94,6
92,5
105,6
Comerţ cu ridicata nespecializat
B
123,6
105,8
108,7
S
101,6
108,1
110,5
Notă: B= serie brută; S= serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate
Datele  tabelului în format xls
Martie  2018  comparativ cu  februarie  2018
Cifra  de afaceri din  comerţul cu  ridicata (cu excepţia comerţului cu auto  vehicule şi motociclete)
, serie brută, în luna  martie  2018  , comparativ cu luna precedentă,  în termeni nominali,  a  crescut pe ansamblu cu  24,1%,  ca urmare a  creşterii  comerţului   cu ridicata al produselor agricole brute  şi al    animalelor vii  (+48,8%), comerţului  cu ridicata al  echipamentului informatic  şi de telecomunicaţii  (+29,2 %),
comerţului  cu  ridicata  specializat  al altor produse (+26,5 %), comerţului  cu ridicata nespecializat (+23
,6%), activităţilor de intermediere  în comerţul cu ridicata   (+22,2%),comerţului  cu ridicata al produselor  alimentare,al băuturilor şi al tutunului (+21,5%), comerţului cu ridicata al bunurilorde consum, altele decât cele
alimentare  (+17,7%) şi comerţului  cu ridicata al altor  maşini,echipamente  şi  furnituri  (+13,8 %).
   Cifra  de afaceri din  comerţul cu  ridicata  (cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete)
, serie ajustată în  funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, în luna  martie  2018, comparativ cu luna precedentă, în  termeni nominali,  a  crescut  pe ansammblu cu  0,8%,ca urmare a creşterii  comerţ
uluicu ridicata al produselor  agricole bruteşi al  animalelor vii  (+7,4%), comerţului cu ridicata al echipamentului informatic  şi de telecomunicaţii(+7,0%), activit ăţilor de intermediere în comer ţul cu ridicata (+4,6%), comerţului cu ridicata al bunurilor de consum, altele decât cele alimentare (+4,2%),comerţului cu ri dicata al produselor alimentare,al băuturilor şi al tutunului (+2,3%) şi comerţului   cu ridicata nespecializat
(+1,6%) .
    Scăderi   s- au înregistrat la  comerţul  cu ridicata  specializat al  altor  produse  (-5,4%) şi la  comerţul
cu  ridicata al altor  maşini, echipamente şi furnituri  (
-3,0%).
Martie
2018
comparativ cu
martie
2017
Cifra
de afaceri din
comerţul cu
ridicata
(cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete)
, serie brută, în luna
martie
2018
, comparativ cu luna
martie
2017
, în termeni nominali,
a înregistrat o
cre ş
tere
cu
2,3 %
ca urmare a
creșt
erii
comerţ
ului
cu ridicata al produselor agricole brute
ş
i al animalelor vii
(+14,
2%), a
ctivit ăţ
ilor
de intermediere
în
comer ţul cu
ridicata (+13
,1 %)
, c omerţ
ului
cu ridicata al echipamentului informatic
şi de telecomunica
ţ
ii
(+10,9%),
comerţ
ului
cu r idicata al bunurilor de consum,
altele
decât cele
alimentare
(+1
0,6 %)
,
comerţ
ului
cu
ridicata
3/4
nespecializat
(+5
,8
%) şi
comerţ
ului
cu ridicata al produselor alimentare, al
băuturilor
ş
i al tutunului
(+2
,8 %)
. Scăderi
s
-
au înregistrat la c
omerţ
ul
cu ridicata specializat al altor produse
(
-12,
6%
) şi la comerţ
ul
cu ridicata al altor maş
ini,
e
chipamente ş
i furnituri
(
-0,7%).
Cifra de afaceri din comerţul cu ridicata (cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete)
, serie ajustată în
funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, în luna
martie
2018
, comparativ cu luna
martie
2017
, în
termeni nominali,
a
crescut pe ansamblu cu
3,7 %,
ca urmare a
creșt
erii
comerţ
ului
cu ridicata al
echipamentului
informatic
şi de telecomunica
ţ
ii
(+15
,4 %),
comerţ
ului
cu ridicata al produselor agricole brute
ş
i al animalelor vii
(+1
5,3 %),
comerţ
ul ui
cu ridicata
al bunurilor
de consum, altele
decât cele alimentare
(+1
1,5%),
a
ctivit ăţ
ilor
de
intermediere
în
comer ţul cu ridicata
(+9
,8%),
comerţ
ului
cu ridicata nespecializat
(+8
,1%),
comerţ
ului
cu
ridicata al
altor
maşini
,
echipamente
ş
i furnituri
(+
4,4 %)
şi
comerţului
cu ri dicata al produselor alimentare,
al b
ă
uturilor
ş
i al
tutunului
(+3
,4%). C
omerţ
ul
cu ridicata specializat al altor produse
a scăzut cu 7
,5%.
Perioada
1.I
-31.III.20
18
comparativ cu
p
erioada
1.I
-31.III.20
17
Cifra de afaceri din c
omerţul cu ridicata (cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete)
, serie brută, în
perioada
1.I-
31.III.20
18
, comparativ
perioada
1.I-
31.III.20
17,
în termeni nominali,
a înregistrat o
cre ş
tere
cu
6,8 %
ca
urmare a
creșt
erii
comerţ
ului
cu r idicata
al bunurilor de consum,
altele
decât cele
alimentare
(+12,2
%)
, a
ctivit ăţ
ilor
de intermediere
în
comer ţul cu
ridicata (+9
,0 %)
,
comerţ
ului
cu ridicata nespecializat
(+8,7%),
comerţ
ului
cu ridicata
al altor ma
şini, echipamente
ş
i furnituri
(+
8,5%),
c
om
erţ
ului
cu ridicata al produselor agricole brute
ş
i al animalelor
vii
(+8,4
%
), c omerţ
ului
cu ridicata al echipamentului informatic
şi de telecomunica
ţ
ii
(+8,1%), comerţ
ului
cu ridicata
al produselor alimentare, al
băuturilor
ş
i al tutunului
(+5
,6%)
şi c
om
erţ
ului
cu ridicata specializat al altor produse
(+
0,5%).
Cifra de afaceri din comerţul cu ridicata (cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete)
, serie ajustată în
funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, în
perioada
1.I-
31.II
I.20
18
, comparativ cu
perioada
1.I-
31.III.20
17,
în termeni nominali,
a
crescut pe ansamblu cu
7,0 %,
ca urmare a
creșt
erii
comerţ
ului
cu ridicata
al
bunurilor
de consum, altele
decât cele alimentare
şi c omerţ
ului
cu ridicata al produselor agricole brute
ş
i al
animalelor vii
(+11
,
7%, fiecare),
comerţ
ului
cu
ridicata al altor
maşini
,
echipamente
ş
i furnituri
(+1
1,2%),
comerţ
ului
cu ridicata nespecializat
(+1
0,5
%), c omerţ
ului
cu ridicata al
echipamentului informatic
şi de telecomunica
ţ
ii
(+9
,7%),
comerţ
ului
cu ridicata specializat al altor produse
(+5,6%), comerţului
cu ri dicata al produselor alimentare,
al
b
ă
uturilor
ş
i al tutunului
(+5
,3 %)
şi a ctivit ăţ
ilor
de intermediere
în
comer ţul cu ridicata
(+
5,1%).
Informaţii suplimentare:
IMPORTANT!
Pentru a evidenţia schimbările din structura economiei, începând cu publicarea datelor pentru
luna de referinţă
ianuarie 2018
,
anul de bază utilizat
î
n calculul indicilor, pentru toți indicatorii pe termen
scurt a fost modificat din 2010 în 2015.
Schimbar ea anului de bază presupune şi actualizarea sistemului de ponderare, pentru a reflecta modificările
structurale intervenite în activităţile din economia naţională. Aceste modificări au determinat recalcularea şi
revizuirea corespunzătoare a seriilor de dat
e publicate anterior.
Aceste modificări vor apărea în comunicatele de presă, publicațiile statistice editate de INS și în baza de date
TEMPO online.
Cifra de afaceri reprezintă veniturile totale înregistrate de către întreprindere în perioada de referinţă
,
provenite atât din activitatea principală, cât şi din activităţile secundare exercitate de aceasta
.
Cifra de
afaceri nu include TVA şi veniturile din vânzarea sau transferul de mijloace fixe
.
Indicii valorici
ai cifrei de afaceri sunt indici de tip Laspe
yres
.
Primii indici obţinuţi sunt la nivel de grupă CAEN
Rev
.
2 apoi prin agregări succesive se obţin indici la nivel
de total
.
Ponderile utilizate la agregare sunt
calculate pe baza cifrei de afaceri conform rezultatelor Anchetei Structurale în Întreprinde
ri din anul de
referinţă (201
5).
4/4
Pentru interpretarea corectă a indicatorilor, vă rugăm să consultaţi
Precizările
Metodologice ataşate comunicatului
pe homepage
.
Informaţii suplimentare se pot obţine din publicaţia statistică Buletin Statistic Lunar (term
en de apariţie 2
5 mai
201
8)
şi din baza de date TEMPO on line a INS (datele pentru luna
martie
2018
vor fi disponibile în
16
mai
201
8).
Următorul comunicat de presă va apărea
joi
, 1
4 iunie
201
8
**  sursa __ Institutul National de Statistica
 

Abonare newsletter
Bannere

total-media-news.ro
karate.info.ro
tmn-tv.net
tmn-tv.ro
Magazin specializat piese auto
AutoPuls
Service Auto autorizat RAR
Uleiuri Auto
Baterii auto
Salonul Auto Bucuresti 2016
Bucharest FAshion Week 2015

Sunteti aici: Home Economie Consumator Cifra de afaceri din comerţul cu ridicata în luna martie 2018