Total Media News

Proiect: Guvernul vrea să amâne termenul-limită de depunere a declaraţiei unice până la 31 .07.2019 PDF Imprimare
Vineri, 08 Martie 2019 09:43

 

                           [ANAF]

   In  anul 2019  depunerea  Declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice  se  face  numai  on line

   O  NEBUNIE  ......!!!

   COMPLICAT  DE  COMPLECTAT  !!

   SITEUL  MINISTERULUI  DE  FINANTE  CADE  DE  FOARTE  MULTE  ORI  !!

 REUSESTI  SI  DEPUI  DECLARATIA  CU  PRICINA  SI .......VREI  SA  PLATESTI  ON LINE  ...............SURPRIZA :   NICI  DUPA  15  ZILE  NU  APARE  ce   ai   DE  PLATA  PE  GHISEUL.RO  !!!!

 

  Un proiect de ordonanţă de urgenţă publicat ieri pe site-ul Ministerului de Finanţe vizează amânarea termenului-limită de depunere a declaraţiei unice, un formular care trebuia depus iniţial exclusiv online de către aproape un milion de contribuabili până la finalul săptămânii viitoare


"

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ

pentru prorogarea unor termene și pentru modificarea și completarea articolului II al Legii nr.145/2018 pentru aprobarea Ordonanței de urgentă a Guvernului nr. 18/2018 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative

 

 

Luând în considerare modificările legislative în domeniul care implică din partea contribuabililor conformarea la noile cerinţe de raportare şi îndeplinire a obligaţiilor declarative instituite pentru stabilirea obligațiilor fiscale precum și pentru distribuirea unei sume din impozitul datorat pe venitul anual, pentru susţinerea entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii şi a unităţilor de cult, precum şi pentru acordarea de burse private, conform legii,

 

în scopul evitării riscului neconformării de către anumite categorii de contribuabili care au obligaţia să completeze şi să depună, până la data de 15 martie 2019 inclusiv, formularul - Declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice și formularul 230 - Cerere privind destinația sumei reprezentând 2% sau 3,5% din impozitul anual pe veniturile din salarii și din pensii,

 

pentru evitarea unor blocaje în ceea ce privește îndeplinirea obligațiilor declarative ale contribuabililor persoane fizice, ținând cont de faptul că începând cu anul 2019, Declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice se depune numai în format electronic, ceea ce presupune înregistrarea contribuabililor în Spațiul Privat Virtual,

 

ţinând cont de situaţia obiectivă creată de reglementarea la nivel de ordonanţă de urgenţă a termenului de depunere a declaraţiei şi de faptul că prorogarea acestui termen nu se poate realiza decât printr-un act normativ de acelaşi nivel,

având în vedere că măsura prorogării, pentru anul 2019, trebuie să fie adoptată anterior expirării perioadei până la care contribuabilii persoane fizice trebuie să îşi îndeplinească obligaţiile declarative și de plată a impozitului pe venit și al contribuțiilor sociale,

se impune prorogarea termenului până la care contribuabilii persoane fizice trebuie să îşi îndeplinească obligaţiile declarative și de plată a impozitului pe venit și al contribuțiilor sociale

 

pentru îndeplinirea angajamentelor asumate prin semnarea Formular tip Garanție 05.34 în care România s-a angajat că va întreprinde demersurile necesare pentru susținerea facilităților fiscale și procedurale pe perioada de pregătire, organizare şi desfăşurare a Turneului final al Campionatului European de Fotbal 2020,

 

și datorită faptului că activitățile de pregătire și organizare a Turneului final al Campionatului European de Fotbal 2020 vor începe în perioada următoare fiind necesară clarificarea cadrului legal actual și completarea acestuia pentru entitățile organizatoare și filialele acestora;

 

în considerarea faptului că aceste situaţii aduc atingere interesului public general şi constituie o situație extraordinară, a cărei rezolvare nu poate fi amânată,

 

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

 

Art. 1 (1) În anul 2019, termenul de 15 martie inclusiv prevăzut pentru depunerea Declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice, în situațiile reglementate de Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, denumit în continuare Cod fiscal, se prorogă până la data de 31 iulie 2019 inclusiv.

(2) În anul 2019, termenul de 15 martie inclusiv prevăzut pentru depunerea formularului 230 ”Cerere privind destinația sumei reprezentând 2% sau 3,5% din impozitul anual pe veniturile din salarii și din pensii”, în situațiile reglementate de Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, se prorogă până la data de 31 iulie 2019 inclusiv.

(3) În anul 2019, termenul de 15 martie inclusiv prevăzut pentru plata impozitului pe venit și al contribuțiilor sociale obligatorii, datorate de persoanele fizice în situațiile reglementate de Codul fiscal, se prorogă până la data de 31 iulie 2019 inclusiv.

(4) În anul 2019, termenul de 31 martie inclusiv prevăzut la art. 151 alin. (24) din Codul fiscal, se prorogă până la data de 15 august 2019 inclusiv.

(5) În anul 2019, termenul de 15 martie inclusiv prevăzut la art. 133 alin. (15) lit. a) din Codul fiscal pentru acordarea bonificaţiei, se prorogă până la data de 31 iulie 2019 inclusiv.

 

Art. 2 Partea dispozitivă și punctul 1 ale Articolului II din Legea nr. 145/2018 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 18/2018 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative, se modifică și vor avea următorul cuprins:

Art. II - Prin derogare de la Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare în contextul pregătirii, organizării și desfășurării Turneului final al Campionatului European de Fotbal 2020 se prevăd următoarele:

„1. Entitățile organizatoare ale Turneului final al Campionatului European de Fotbal 2020, inclusiv filialele nerezidente ale acestora, implicate în activitățile de pregătire, organizare şi desfăşurare a turneului nu sunt contribuabili în înțelesul impozitului pe profit pentru aceste activități iar veniturile obținute/realizate de acestea din România sunt venituri neimpozabile în înțelesul impozitului pe veniturile obținute din România de nerezidenți .

Art. 3 După punctul 1 al Articolului II din Legea nr. 145/2018 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 18/2018 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative, se introduc două noi puncte, punctul 11 și 12 cu următorul cuprins:

„11. Activitățile desfășurate de entitățile organizatoare ale Turneului final al Campionatului European de Fotbal 2020, inclusiv filialele nerezidente ale acestora, implicate în pregătirea, organizarea şi desfăşurarea Turneului final al Campionatului European de Fotbal 2020 nu conduc la existența unui sediu permanent în România.

12. Veniturile obținute/realizate de persoane juridice străine, altele decât cele menționate la punctul 1, implicate în pregătirea, organizarea și desfășurarea Turneului final al Campionatului European de Fotbal 2020 sunt venituri neimpozabile în înțelesul impozitului pe profit și sunt venituri scutite în înțelesul impozitului pe veniturile obținute din România de nerezidenți, după caz.”"

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

 

 

Bannere

total-media-news.ro
karate.info.ro
tmn-tv.ro
Magazin specializat piese auto
AutoPuls
Service Auto autorizat RAR
Uleiuri Auto
Baterii auto
Salonul Auto Bucuresti 2016
Bucharest FAshion Week 2015

Sunteti aici: Home Ştiri Actualitate Proiect: Guvernul vrea să amâne termenul-limită de depunere a declaraţiei unice până la 31 .07.2019