Total Media News

Regulament de bloc. PDF Imprimare
Joi, 08 August 2019 11:13

           

                           

   Potrivit Legii 196/2018, asociațiile de proprietari sunt obligate, până în luna septembrie 2019, să adopte un document prin care se stabilesc regulile de comportament din bloc, cunoscut sub numele de regulament de bloc.

     Regulamentul de bloc va trebui respectat de către toți locatarii din bloc, fie că aceștia sunt și proprietarii apartamentelor sau chiriași ori persoane ce locuiesc o perioadă limitată în acel bloc. În cazul nerespectării regulamentului de bloc, cei afectați pot sesiza președintele sau comitetul executiv al asociației despre nerespectarea regulilor de conviețuire în imobil.

     Cu o întârziere semnificativă, modelul regulamentului de condominiu ce trebuie să existe obligatoriu în toate blocurile de locuințe a fost oficializat. Modelul realizat de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice (MDRAP) trebuie să fie luat în vedere la nivelul tuturor asociațiilor de proprietari, obligația adoptării lui de către proprietari fiind înscrisă în lege, cu termen-limită la finele lui septembrie.                După ce e dezbătut și adoptat cu votul majorității, documentul va trebui să ajungă la toți cei care locuiesc în bloc și respectat de către toți locatarii.

 

 

 

    Ordinul MDRAP nr. 1058/2019 privind aprobarea conținutului-cadru al statutului asociației de proprietari și al regulamentului condominiului a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 149 din 25 februarie 2019

Mai exact, în Legea nr. 196/2018 privind asociațiile de proprietari scrie că proprietarii sunt obligați să aprobe un regulament al condominiului până la 28 septembrie 2019, adică în 12 luni de când a intrat în vigoare noua lege a asociațiilor.

Acest document care conține reguli de ordine interioară ce li se aplică tuturor celor care locuiesc într-un bloc (inclusiv chiriașilor) trebuie să fie inițiat de către președintele asociației sau de către comitetul executiv al asociației de proprietari, conform legii asociațiilor.

El trebuie apoi dezbătut și adoptat în adunarea generală a asociației de proprietari cu acordul majorității proprietarilor din condominiu și este adus apoi la cunoștință, prin afișare la avizier sau prin înmânarea unei copii conforme a acestuia, tuturor proprietarilor, în termen de șapte zile de la adoptare, potrivit aceleiași legi.

Potrivit noii legislații privind asociațiile de proprietari, autoritățile ar fi trebuit să oficializeze un model de statut al asociației de proprietari până aproape de sfârșitul anului trecut, mai exact, până în data de 28 decembrie 2018.

După cum este specificat în noua legislație a asociațiilor de proprietari, statutul asociației stabilește modul de organizare, regulile generale de funcționare și atribuțiile asociației de proprietari, ale adunării generale, ale comitetului executiv, cenzorului sau comisiei de cenzori și administratorului de bloc.

Statutul asociației trebuie să conțină, conform Legii 196/2018, mai multe informații, printre care și:

  • denumirea, sediul, durata de funcționare ale asociației de proprietari;

  • scopul asociației de proprietari;

  • structura veniturilor și a cheltuielilor;

  • membrii asociației de proprietari, precum și drepturile și obligațiile acestora;

  • structura organizatorică și modul de funcționare;

  • repartizarea cheltuielilor asociației de proprietari;

  • condițiile în care se dizolvă asociația de proprietari;

  • modalitatea de soluționare a litigiilor, relațiile contractuale, penalizările, cazurile de urgență în care se permite, în condițiile legii, accesul în proprietatea individuală al președintelui sau al unui membru al comitetului executiv;

  • asigurarea, după caz, a unui spațiu de administrare special amenajat, unde se va putea desfășura serviciul de administrare și în care pot fi păstrate în siguranță documentele asociației.

Din septembrie 2018, președinții asociațiilor de proprietari vor beneficia de un cadru legal mai clar în ceea ce privește atribuțiile lor. Astfel, vor fi prevăzute expres o serie de obligații detaliate pentru președintele asociației de proprietari.

În general, funcția efectivă a președintelui asociației de proprietari este de a reprezenta asociația, în special în relațiile cu terții. Totuși, funcția președintelui nu este limitată la acest aspect și, concret, vor apărea unele modificări cu privire la atribuțiile președintelui (și prerogativele sale).

Astfel, Legea nr. 196/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor, care va intra în vigoare în 28 septembrie 2018, va oferi un cadru legal mai detaliat în privința a ceea ce poate și nu poate să facă președintele asociației de proprietari.

În primul rând, conform noii legi, președintele asociației va avea mai multe obligații pozitive (va trebui, în mod activ, să acționeze într-un anume scop). De exemplu, înainte de modificarea fațadei unui bloc, președintele va trebui să solicite autorităților publice locale informațiile și restricțiile cu privire la modificarea fațadei. Aceste informații vor trebui să fie prezentate locatarilor, prin afișarea lor la avizier.

De asemenea, un alt exemplu este obligația președintelui de a solicita notarea datoriilor mai vechi de trei luni și care sunt mai mari decât salariul minim în cartea funciară.

O modificare importantă este faptul că președintele nu va mai putea reprezenta proprietarii în cadrul adunării generale și, astfel, nu va mai putea vota în numele lor.În plus, delegarea de atribuții de către președinte unui membru al comitetului executiv va fi posibilă pentru maximum 90 de zile. De asemenea, este prevăzut expres că responsabilitatea juridică va rămâne în sarcina președintelui.

Adunarea generală a proprietarilor va avea o serie de noi atribuții, odată cu intrarea în vigoare, în luna septembrie 2018, a noii legislații privind organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari. Mai exact, adunarea generală va avea de peste două ori mai multe atribuții decât în prezent.

 

Bannere

total-media-news.ro
karate.info.ro
tmn-tv.ro
Magazin specializat piese auto
AutoPuls
Service Auto autorizat RAR
Uleiuri Auto
Baterii auto
Salonul Auto Bucuresti 2016
Bucharest FAshion Week 2015

Sunteti aici: Home Economie Imobiliar Regulament de bloc.