Total Media News

Analiza piața auto din România a urmat în luna aprilie 2020 PDF Imprimare
Luni, 18 Mai 2020 11:38
         

                               

     Anul 2020 a demarat cu patru luni consecutive de scădere în România, după ce și în luna  aprilie, consemnăm (ca de altfel, în întreaga Europă) o scădere a pieței totale comparativ cu luna  similară a anului anterior, de data aceasta mai puternică, respectiv –52,6%. Astfel, după 4 luni din 2020, se înregistrează o scădere a pieței auto de 29,6% comparativ cu perioada similară din 2019.
   In acest context, este de   reținut faptul că evoluția din    România, ca si cea din Europa,  de altfel, este cauzată de o  conjunctura a pieței auto dintre  cele mai complexe în care principalul rol îl are pandemia  COVID19 și restricțiile de   circulație sau oprirea generală a  producției de autovehicule din  Europa, la care se adaugă  cerințele unor emisii de CO2 mai  severe decât cele de anul trecut.
In ceea ce privește achizițiile de autoturisme noi din UE, este relevantă situația din țările
Europei de Vest care, după primele 4 luni din 2020, înregistrează, pe ansablul grupului (conform LMC
Automotive www.lmc-auto.com), o evoluție generală negativă (-40,0%) comparativ cu aceeasi
perioadă din 2019, după o scădere record în luna aprilie de 80,0%. Practic, cu showroom-uri închise
în marea majoritate a țărilor europene, măsură dublată de oprirea producției de autovehicule și de
restricții de circulație, vânzările de autovehicule nu aveau cum să înregistreze o evoluție diferită de
cea efectiv consemnată. Totuși, deoarece în România, printr-un dialog institutional, s-a reușit ca
activitățile de distibuție și reparație să fie menținute în stare operațională, ne bucurăm să putem
consemna o scădere mai puțin abruptă în comparație cu multe alte sate din Europa de Vest.
Analiza sectorială.
Top-ul general pe mărci (autoturisme + autovehicule comerciale) după 4 luni din 2020 este condus
de către Dacia, cu 9.551 unități, urmată de către Volkswagen, cu 3.436 unități, Renault 2.961 unități,
Skoda, 2.779, Ford 2.564 unități și Hyundai cu 2.239 unități.
I. Autoturisme (-49,9% în aprilie și o scădere generală de 27,6%). Top mărci. La finalul
primelor 4 luni din 2020, Top10 (Fig. 2) este condus de către Dacia, cu 8.834 unități (27,7% cotă de
piață), urmată de către Volkswagen cu 2.870 unități (9,0% cotă de piață), Skoda 2.779 unităţi (8,7%
din total piață), Renault 2.411 unități (7,6% cotă de piață), Hyundai 2.239 unități (7,0% cotă de piață).
(Fig. 2)
Sursa date: DRPCIV, prelucrare APIA
Top inmatriculari autoturisme - marci / Passenger car top - by make
Aprilie Var. luna sim. 2020 Var. an
unitati an anterior unitati anterior
DACIA 1397 -37,6% 8834 -38,3%
VOLKSWAGEN 335 -50,2% 2870 1,2%
SKODA 325 -50,3% 2779 -13,0%
RENAULT 305 -57,3% 2411 -35,0%
HYUNDAI 199 -54,9% 2239 4,8%
TOYOTA 216 -17,6% 1689 -8,6%
FORD 256 -50,1% 1615 -49,9%
PEUGEOT 229 17,4% 1122 23,8%
BMW 187 -14,6% 1020 -12,4%
MERCEDES BENZ 102 -62,9% 995 1,9%
Rest 714 -69,4% 6279 -
TOTAL 4265 -49,9% 31853 -27,6%
MARCA
DACIA
27,7%
VOLKSWAGEN
9,0%
SKODA
8,7%
RENAULT
7,6%
HYUNDAI
7,0%
TOYOTA
5,3%
FORD
5,1% PEUGEOT
3,5%
BMW
3,2%
MERCEDES
BENZ
3,1%
Rest
19,7%
Autoturisme -marci - 2020
2/3
Pe modele (Fig. nr. 3), cu cele 3.651 unități vândute, Dacia Logan este cel mai bine vândut
model după 4 luni din 2020, urmat de Dacia Duster cu 2.493 unități, Dacia Sandero cu 1.867 unități,
Skoda Octavia cu 1.293 unități și Renault Clio cu 996 unități.
(Fig.3)
Sursa date: DRPCIV, prelucrare APIA
Analizând segmentarea pe clase, după primele 4 luni din anul 2020, remarcăm faptul că toate
segmentele sunt în teritoriul negativ (Fig.4). Ar fi însă de semnalat consolidarea segmentului SUV pe
prima poziție, acesta deținând, astfel, cea mai mare pondere în piață (39,6%), în timp ce, segmentul
C, cu 33,9% din total piață, rămâne pe locul secund. Pe locul al treilea, se regăsește segmentul B,
care acoperă 19,2% din total piață.
(Fig.4)
In funcţie de tipul de combustibil al achizițiilor de autoturisme, remarcăm faptul că, pe
fondul scăderii generale a pieței, în luna aprilie 2020 a crescut semnificativ ponderea autoturismelor
diesel (43,0%) comparativ cu cea înregistrată în luna anterioară (34,1%). In acest context, se poate
remarca un trend crescător înregistrat de către autotusimele diesel în această primă parte a anului (de
la 26,8% în ianuarie, la 43,0% în aprilie).
Pe de altă parte, pe ansamblul primelor 4 luni ale anului 2020, autoturismele pe benzină
continuă să dețină cea mai mare pondere, respectiv 63,1% din total (în scădere față de cota
înregistrată anul trecut, 64,9%). (Fig.5). In ceea ce privește motorizările diesel, deși ponderea acestora
a crescut cu 8,9pp în luna aprilie a acestui an comparativ cu luna anterioară. după primele 4 luni,
ponderea acestora a rămas aceeași cu cea înregistrată în perioada similară a anului trecut (31,2%).
(Fig.5)
La acest capitol al analizei, trebuie menționat faptul că, în schimb, în cazul autoturismelor rulate
nou intrate în parc (import) raportul diesel / benzină este net în favoarea celor diesel care reprezintă
76,6% din total, acestea având o vechime medie de cca.11 ani.
Top inmatriculari autoturisme - modele / Passenger car top - by model
Aprilie Var. luna sim. 2020 Var. an
unitati an anterior unitati anterior
DACIA LOGAN 540 -46,3% 3651 -53,3%
DACIA DUSTER 503 -34,9% 2493 -21,3%
DACIA SANDERO 225 -24,2% 1867 -19,9%
SKODA OCTAVIA 91 -58,6% 1293 -7,5%
RENAULT CLIO 104 -75,8% 996 -42,7%
RENAULT MEGANE 96 -37,3% 653 -38,0%
DACIA DOKKER 101 6,3% 605 -9,2%
FORD FOCUS 76 -59,8% 605 -48,2%
HYUNDAI TUCSON 70 -50,0% 577 -13,6%
NISSAN QASHQAI 43 -89,7% 569 -58,8%
Rest 2416 -49,7% 18544 -
TOTAL 4265 -49,9% 31853 -27,6%
MODEL
DACIA LOGAN
11,5%
DACIA DUSTER
7,8%
DACIA
SANDERO
5,9%
SKODA
OCTAVIA
4,1%
RENAULT CLIO
3,1%
RENAULT
MEGANE
2,1%
DACIA DOKKER
1,9%
FORD FOCUS
1,9%
HYUNDAI
TUCSON
1,8%
NISSAN
QASHQAI
1,8%
Rest
58,2%
Autoturisme -modele - 2020
total total
APR 2020 2183 51,2% 1835 43,0% 247 5,8% 4 265 YTD2020 20097 63,1% 9934 31,2% 1822 5,7% 31 853
MAR 2020 3990 61,1% 2226 34,1% 316 4,8% 6 532 YTD2019 28528 64,9% 13708 31,2% 1742 4,0% 43 978
electric+benzina diesel hibrid benzina diesel electric+hibirid
63,1% 64,9%
31,2% 31,2%
5,7% 4,0%
0%
100%
YTD2020 YTD2019
Inmatriculari diesel / benzina / electric+hibrid
electric+hibirid
diesel
51,2% benzina
61,1%
43,0%
34,1%
5,8% 4,8%
0%
100%
APR 2020 MAR 2020
Inmatriculari diesel / benzina / electric+hibrid
electric+hibrid
diesel
benzina
3/3
Reiterăm mențiunea făcută și cu alte ocazii: evoluția din ultimele luni a autoturismelor echipate
cu motoare diesel de ultimă generație (Euro6d) poate fi privită și dintr-o altă perspectivă, respectiv cea
de mediu, acestea având emisii poluante comparabile cu cele pe benzină, dar, și emisii de CO2 (cu
impact asupra schimbărilor climatice) mai mici cu cca. 15% - 20% la modele cu echipări similare. In
acest context, îndeplinirea obiectivelor stabilite pentru următorii ani în ceea ce privește reducerea
emisiilor de CO2 (atât de către constructorii de automobile, cât și de către Statele semnatare ale
acordului de la Paris-COP21), depinde, cel puțin pe termen mediu, în bună măsură, de o mai mare
penetrare pe piață a autoturismelor dotate cu motoare diesel de ultimă generație.
Autoturismele “verzi“ (electrice și hibride).
Deși după primele 4 luni din 2020, piața auto este în scădere puternică, această categorie de
autoturisme înregistrează un volum în creștere totală de 4,6% (Fig. 6), comparativ cu primul trimestru
al anului trecut.
Fig 6)
Pe subcategorii, consemnăm o creștere
importantă de 27,5% la autoturismele full electrice
și o una mult mai consistentă, de 70,3%, la cele
plug-in. Pe de altă parte, autoturismele hibride
înregistrează după primele 4 luni din 2020, o
scădere conjuncturală de 4,2%.
Sursa date: DRPCIV, prelucrare APIA
In acest context, cu un început favorabil, este de așteptat ca în acest an, achizițiile de autoturisme
“verzi“ să înregistreze volume semnificativ mai mari decât cele din anul anterior, acestea fiind, în mare
măsură, stimulate de Programului Rabla Plus, care a avut o contribuție importantă la creșterea
semnificativă a vânzărilor de autoturisme electrice în perioada derulării primului program multianual
2017-2019 și care, și în acest început de an 2020, are un impact favorabil, odată cu demararea unui
nou program multianual pentru perioada 2020 – 2025.
O altă analiză de interes este și evoluția autoturismelor cu tracțiune integrală (4x4). După 4
luni din 2020, acestea reprezintă 24,4% din totalul achizițiilor realizate în anul 2020 (în creștere față
de ponderea pe care o aveau după trei luni), pe un volum total de 7.762 unități, inferior cu 16,8% celui
consemnat în aceeași perioadă din 2019 (scădere mai mică, totuși, decât cea pe ansamblul pieței,
care a fost, după cum arătam mai sus, 29,6%).
In ceea ce privește tipul proprietarului, cele mai multe achiziții de autoturisme, după 4 luni din
2020, sunt realizate de către persoanele juridice, care acoperă 67% din totalul achizițiilor de
autoturisme, celor fizice revenindu-le restul de 33% (este insă de remarcat faptul că în luna aprilie,
ponderea achizițiilor realizate de către pers. juridice a fost de 76%).
II. Autovehicule comerciale ușoare (inlcusiv minibuse si pick-up)
Si această categorie de autovehicule a înregistrat o scădere importantă în luna aprilie (-57,9%),
fapt care contribuie la consemnarea unei scăderi generale de 30,1% pe primele 4 luni din 2020.
========= // =========
*
*
*---APIA
 

Bannere

total-media-news.ro
karate.info.ro
tmn-tv.ro
Magazin specializat piese auto
AutoPuls
Service Auto autorizat RAR
Uleiuri Auto
Baterii auto
Salonul Auto Bucuresti 2016
Bucharest FAshion Week 2015

Sunteti aici: Home Economie Auto Analiza piața auto din România a urmat în luna aprilie 2020