Total Media News

Indicatori monetari – februarie 2023 PDF Imprimare
Miercuri, 29 Martie 2023 10:11


    

logo-bnr-portofoliu-simplu - Enformation

     Masa monetară în sens larg (M3) a înregistrat la sfârșitul lunii februarie 2023 un sold de 612 242,3 milioane lei. Aceasta a crescut cu 1,4 la sută (0,4 în termeni reali1) față de luna ianuarie 2023, iar în raport cu februarie 2022 s-a majorat cu 7,3 la sută (-7,1 la sută în termeni reali

Tabel 1. Agregatele monetare*
INDICATORI28 februarie 2023
(mil. lei)
feb. 2023/
ian. 2023
%
feb. 2023/
feb. 2022
%
M1 (masa monetară în sens restrâns) 389 759,4 -0,1 -4,8
Numerar în circulaţie ** 103 072,1 0,5 3,3
Depozite overnight *** 286 687,3 -0,3 -7,4
M2 (masa monetară intermediară) 612 242,3 1,4 7,3
M1 389 759,4 -0,1 -4,8
Depozite cu durata iniţială de până la doi ani inclusiv (sunt incluse şi depozitele rambursabile după notificare la cel mult trei luni inclusiv) 222 482,9 4,2 38,1
M3 (masa monetară în sens larg) 612 242,3 1,4 7,3
M2 612 242,3 1,4 7,3
Alte instrumente financiare (împrumuturi din operațiuni repo, acțiuni/unități de fond ale fondurilor de piață monetară, titluri de natura datoriei emise cu maturitatea de până la doi ani inclusiv) 0,0 0,0 0,0

* date provizorii
** numerar în afara sistemului bancar
*** conturi curente, depozite la vedere

 

115 859,5 2,4 27,4
- gospodăriile populaţiei 24 031,8 -0,8 -10,8
- alte sectoare (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 91 827,8 3,2 43,4

*date provizorii
** include şi creditele neperformante

Creditul guvernamental2 a înregistrat o scădere în luna februarie 2023 cu 0,9 la sută față de luna ianuarie 2023, până la 174 580,2 milioane lei. În raport cu februarie 2022, acesta s-a majorat cu 4,7 la sută (-9,4 la sută în termeni reali).

Depozitele rezidenților clienți neguvernamentali au crescut în luna februarie 2023 cu 1,7 la sută față de luna anterioară, până la nivelul de 522 083,1 milioane lei, iar față de aceeași perioadă a anului anterior s-au majorat cu 8,5 la sută (-6,1 la sută în termeni reali).

Depozitele în lei ale rezidenților, cu o pondere de 66,6 la sută în totalul depozitelor clienților neguvernamentali, au crescut cu 2,7 la sută față de luna ianuarie 2023, până la 347 474,7 milioane lei. Comparativ cu luna februarie 2022, acestea s-au majorat cu 13,2 la sută (-2,0 la sută în termeni reali).

Tabel 4. Depozitele rezidenţilor clienţi neguvernamentali*
INDICATORI28 februarie 2023
(mil. lei)
feb. 2023/
ian. 2023
%
feb. 2023/
feb. 2022
%
Depozite ale rezidenţilor clienţi neguvernamentali (total)** 522 083,1 1,7 8,5
Depozite în lei ale rezidenţilor: 347 474,7 2,7 13,2
- gospodăriile populaţiei 183 377,7 2,2 11,3
- alte sectoare (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 164 097,0 3,2 15,5
Depozite în valută ale rezidenţilor: 174 608,4 -0,3 0,1
- gospodăriile populaţiei 123 354,2 -0,3 1,5
- alte sectoare (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 51 254,2 -0,2 -3,2

* date provizorii
** sunt incluse conturile curente, depozitele la vedere şi toate depozitele la termen indiferent de scadenţă

Depozitele în lei ale gospodăriilor populaţiei au crescut cu 2,2 la sută față de luna anterioară, până la 183 377,7 milioane lei și cu 11,3 la sută (-3,7 la sută în termeni reali) față de aceeași perioadă a anului anterior.

Depozitele în lei ale altor sectoare (societăți nefinanciare și instituții financiare nemonetare) s-au majorat cu 3,2 la sută (până la 164 097,0 milioane lei) față de luna precedentă, iar față de luna februarie 2022, au înregistrat o creștere de 15,5 la sută (-0,02 la sută în termeni reali).

Depozitele în valută ale rezidenților, exprimate în lei, reprezentând 33,4 la sută în volumul total al depozitelor clienților neguvernamentali, au scăzut cu 0,3 la sută față de luna ianuarie 2023, ajungând până la nivelul de 174 608,4 milioane lei (exprimate în euro, acestea s-au diminuat cu 0,2 la sută, până la 35 489,5 milioane euro). Comparativ cu luna februarie 2022, indicatorul exprimat în lei a crescut cu 0,1 la sută (0,6 la sută, în cazul exprimării indicatorului în euro).

Depozitele în valută ale gospodăriilor populației, exprimate în lei, au scăzut cu 0,3 la sută față de luna ianuarie 2023, până la 123 354,2 milioane lei (exprimate în euro, acestea s-au diminuat cu 0,3 la sută, până la 25 072,0 milioane euro). Comparativ cu aceeași perioadă a anului 2022, creșterea acestui indicator exprimat în lei a fost de 1,5 la sută (2,1 la sută, în cazul exprimării indicatorului în euro).

Depozitele în valută ale altor sectoare, exprimate în lei, au scăzut cu 0,2 la sută față de luna ianuarie 2023, până la 51 254,2 milioane lei (exprimate în euro, acestea s-au diminuat cu 0,2 la sută, până la 10 417,5 milioane euro). Comparativ cu februarie 2022, indicatorul exprimat în lei s-a diminuat cu 3,2 la sută (-2,7 la sută, în cazul exprimării indicatorului în euro).

1 Conform Comunicatului de presă nr. 58 din 13 martie 2023, emis de INS, indicele prețurilor de consum în luna februarie 2023 a fost 100,98 față de ianuarie 2023 și 115,52 față de februarie 2022.
2Include creditul acordat administrațiilor publice (administrația centrală, administrațiile locale, administrațiile sistemelor de asigurări sociale) în sumă de 22 270,9 milioane lei, precum și titlurile de natura datoriei deținute, emise de aceste sectoare instituționale în sumă de 152 309,2 milioane lei (solduri la 28 Februarie 2023).

Notă:

În bilanțurile monetare ale instituțiilor financiare monetare dobânda de încasat/de plătit aferentă activelor şi pasivelor financiare, acumulată şi care nu a ajuns la scadență, se înregistrează la poziția alte active/alte pasive.

 

 

**

*)  BNR

 

Bannere

total-media-news.ro
karate.info.ro
tmn-tv.ro
Magazin specializat piese auto
AutoPuls
Salonul Auto Bucuresti 2023

Sunteti aici: Home Ştiri Economie Indicatori monetari – februarie 2023