Total Media News

Legislatie
Raportul privind activitatea managerială la DNA PDF Imprimare
Sâmbătă, 24 Februarie 2018 16:56

Comunicat de presă – Raportul privind activitatea managerială la DNA

În data de 22.02.2018, ministrul justiției, prof. univ. dr. Tudorel TOADER, a prezentat, la orele 18.00, sediul Ministerului Justiției, sala de consiliu, Raportul privind activitatea managerială la DNA.

  Raportul și anexele pot fi consultate AICI


 

 

---

Citeşte mai mult...
 
TVA split - Ordonanța nr. 23/2017 privind plata defalcată a TVA PDF Imprimare
Vineri, 01 Septembrie 2017 11:52

 

                                           

Guvernul României

Ordonanța nr. 23/2017 privind plata defalcată a TVA

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 03 septembrie 2017Guvernul României adoptă prezenta ordonanță.

Art. 1. -

În sensul prezentei ordonanțe, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

a) Codul fiscal - Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

b) instituții publice - instituțiile publice definite la art. 2 alin. (1) pct. 30 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, și instituțiile publice locale definite la art. 2 alin. (1) pct. 39 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

c) persoană impozabilă - persoana definită la art. 266 alin. (1) pct. 21 din Codul fiscal, alta decât instituția publică, inclusiv cea care se află sub incidența legislației privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență;

d) cont de TVA - contul dedicat încasării și plății TVA, prevăzut la art. 2 alin. (1).

 

Citeşte mai mult...
 
Ordonanța de urgență nr. 38/2017 privind modificarea și completarea Legii ed.fizice și sportului PDF Imprimare
Sâmbătă, 03 Iunie 2017 20:38

                                  

   Ordonanța de urgență nr. 38/2017 privind modificarea și completarea Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000

Text publicat în M.Of. al României.

   În vigoare de la 29 mai 2017
  
   Actualul cadru legislativ prevăzut de Legea educației fizice și sportului nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare, este de natură să blocheze raporturile juridice dintre sportivii de performanță, structurile sportive și administrația publică locală, situație care conduce la înghețarea anului competițional sportiv 2017-2018 prin lipsa de finanțare a activității sportive de către administrația publică locală, motivat de faptul că dispozițiile legale prevăzute de Legea nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare, conțin norme legale care intră în contradicție cu Legea nr. 273/2006privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, în contextul în care activitatea structurilor sportive pe plan local nu se poate desfășura pe fondul unei finanțări minime.
Citeşte mai mult...
 
Hotarire ptr. modificarea HG 11/2013 privind organizarea si functionarea MTS PDF Imprimare
Marţi, 23 Mai 2017 16:17

 

 

      "Guvernul a aprobat astăzi o nouă structură organizatorică a Ministerului Tineretului și Sportului, pentru a eficientiza activitatea ministerului și pentru a crea cadrul necesar implementării strategiei naționale în domeniul politicii de tineret și a strategiei naționale în domeniul sportului.
    Decizia de reorganizare a fost luată având în vedere problematica vastă și volumul mare al activităților derulate la nivelul Ministerului Tineretului și Sportului. 
    Hotărârea de Guvern aprobată în ședința de astăzi menține numărul maxim de posturi și cheltuielile de personal aprobate în condițiile legii pentru acest minister. Astfel, Ministerul Tineretului și Sportului va funcționa în continuare cu un număr de 171 de posturi, exclusiv demnitarii și posturile aferente cabinetului ministrului, structurate pe compartimente, birouri, servicii și direcții, conform prevederilor HG nr. 11/2013 cu modificările și completările ulterioare. Numărul de posturi aferente demnitarilor și cabinetului ministrului este de 13, rezultând un număr total de posturi de 184. În îndeplinirea atribuțiilor sale, ministrul Tineretului și Sportului este ajutat de 2 secretari de stat și 2 subsecretari de stat numiți prin decizie a prim-ministrului, un secretar general și 1  secretar general adjunct, înalți funcționari publici, numiți în condițiile legii.
    Conform noii organigrame aprobate, în cadrul ministerului se înființează Direcția Generală Sport, Direcția Generală Tineret și Direcția Generală Management Logistic, prin reorganizarea direcțiilor specializate existente în organigrama anterioară, în scopul unei abordări unitare a problematicilor specifice. Având în vedere volumul mare al activităților derulate la nivelul întregului minister, s-a decis, de asemenea, înființarea Direcției Financiar și Contabilitate și a Direcției Juridic și Secretariat și a Serviciului resurse umane, prin reorganizarea structurilor existente anterior. În plus, Unitatea de Management a Proiectului se desființează și se înființează Unitatea de Politici Publice, iar denumirea Serviciului Relații Internaționale și Relația cu Parlamentul se modifică în Serviciul Comunicare, Relații Internaționale și Relația cu Parlamentul, neimplicând reorganizarea acestui serviciu.
    Încadrarea personalului din Ministerul Tineretului și Sportului conform noii structuri organizatorice se va face în termen de 45 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial a actului normativ aprobat astăzi."

*

 

 

Citeşte mai mult...
 
HG nr. 11/09.01.2013 PDF Imprimare
Miercuri, 10 Mai 2017 16:07
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI,
PARTEA I
, Nr. 42/19.I.2013
9
HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI
GUVERNUL ROMÂNIEI
HOTĂRÂRE
privind organizarea și funcționarea Ministerului Tineretului și Sportului
În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 40 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea și
funcționarea Guvernului României și a ministerelor, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 26 alin. (1) din Ord
onanța
de urgență a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale și
pentru
modificarea unor acte normative,
Guvernul României
adoptă prezenta hotărâre.
CAPITOLUL I
Dispoziții generale
Art.1. — (1) Ministerul Tineretului și Sportului se organizează
și funcționează ca organ de specialitate al administrației publice
centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului,
având rol de sinteză și de coordonare a aplicării strategiei și
politicilor Guvernului în domeniile tineretului și sportului.
(2) Ministerul Tineretului și Sportului are sediul principal în
municipiul București, str. Vasile Conta nr. 16, sectorul 2, și își
desfășoară o parte din activitatea specifică și în str. Eremia
Grigorescu nr. 26, sectorul 1.
Citeşte mai mult...
 


Pagina 3 din 20

Bannere

total-media-news.ro
karate.info.ro
tmn-tv.ro
Magazin specializat piese auto
AutoPuls
Service Auto autorizat RAR
Uleiuri Auto
Baterii auto
Salonul Auto Bucuresti 2016
Bucharest FAshion Week 2015

Sunteti aici: Home Ştiri Legislatie