Total Media News

Legislatie
Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din invatamantul preuniversitar de stat PDF Imprimare Email
Luni, 15 Iulie 2013 12:20

     ORDIN nr. 5.576 din 7 octombrie 2011 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din invatamantul preuniversitar de stat

     EMITENT: MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETARII, TINERETULUI SI SPORTULUI
     PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 768 din 1 noiembrie 2011

 

       În conformitate cu Hotãrârea Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetãrii, Tineretului şi Sportului,
în temeiul art. 82 alin. (3) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011,
ministrul educaţiei, cercetãrii, tineretului şi sportului emite prezentul ordin. ART. 1
Se aprobã Criteriile generale de acordare a burselor elevilor din învãţãmântul preuniversitar de stat, prevãzute în anexa care face parte integrantã din prezentul ordin.
ART. 2 
Direcţia generalã educaţie şi învãţare pe tot parcursul vieţii, Direcţia generalã economic, finanţe, resurse umane, Direcţia generalã învãţãmânt în limbile minoritãţilor, relaţia cu Parlamentul şi partenerii sociali, Direcţia generalã management, resurse umane şi reţea şcolarã, inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti şi unitãţile de învãţãmânt duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
ART. 3
Prezentul ordin se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Citeşte mai mult...
 
Legislatie noua 1 iulie 2013 PDF Imprimare Email
Luni, 01 Iulie 2013 13:11

               Monitorul Oficial, Partea I nr. 346 din 12/06/2013


      Ordin nr. 60/2013 - Ordinul nr. 60/512/1.258/2013 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei Naţionale de Omologare a Produselor de Protecţie a Plantelor şi aprobarea Procedurilor privind omologarea, comerţul paralel şi de aprobare a celei de a doua denumiri comerciale pentru un produs de protecţie a plantelor omologat pe teritoriul României
    Ordin nr. 512/2013 - Ordinul nr. 60/512/1.258/2013 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei Naţionale de Omologare a Produselor de Protecţie a Plantelor şi aprobarea Procedurilor privind omologarea, comerţul paralel şi de aprobare a celei de a doua denumiri comerciale pentru un produs de protecţie a plantelor omologat pe teritoriul României

Citeşte mai mult...
 
Legislatie noua 13 iunie 2013 PDF Imprimare Email
Joi, 13 Iunie 2013 09:35

                   Monitorul Oficial, Partea I nr. 319 din 03/06/2013
       Decizie nr. 333/2013 - Decizia nr. 333/2013 privind raportarea unor date statistice de către furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice sau de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului

                   Monitorul Oficial, Partea I nr. 320 din 03/06/2013
        Lege nr. 170/2013 - Legea nr. 170/2013 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 22/2012 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora
        Decret nr. 577/2013 - Decretul nr. 577/2013 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 22/2012 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora
         Lege nr. 171/2013 - Legea nr. 171/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare
         Decret nr. 578/2013 - Decretul nr. 578/2013 privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare
        Ordonanţă de urgenţă nr. 50/2013 - Ordonanţa de urgenţă nr. 50/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscale
        Hotărâre nr. 304/2013 - Hotărârea nr. 304/2013 pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 10/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice
         Hotărâre nr. 305/2013 - Hotărârea nr. 305/2013 privind transmiterea unui imobil aflat în proprietatea publică a statului din administrarea Serviciului Român de Informaţii în administrarea Penitenciarului Timişoara din subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor

Citeşte mai mult...
 
Legislatie noua 04 iunie 2013 PDF Imprimare Email
Marţi, 04 Iunie 2013 09:58

                Monitorul Oficial, Partea I nr. 301 din 27/05/2013


          Hotărâre nr. 283/2013 - Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială "OIL TERMINAL" - S.A. Constanţa, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei
          Hotărâre nr. 284/2013 - Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Naţională a Apelor Minerale - S.A. Bucureşti, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei
          Hotărâre nr. 285/2013 - Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Societăţii Comerciale de Transport cu Metroul Bucureşti "Metrorex" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor
         Ordin nr. 69/2013 - Ordin privind aprobarea unei licenţe de concesiune pentru explorare
         Ordin nr. 378/2013 - Ordin privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 219/2007 pentru aprobarea regulilor privind înregistrarea operatorilor în agricultura ecologică
         Ordin nr. 383/2013 - Ordin privind modificarea anexei nr. 8 la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 181/2012 pentru aprobarea regulilor privind organizarea sistemului de inspecţie şi certificare în agricultura ecologică
         Hotărâre nr. 21/2013 - Hotărâre pentru modificarea şi completarea anexei la Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 2/2013 privind aprobarea Registrului public al auditorilor financiari din România
          Decizie nr. 223/2013 - Decizie privind autorizarea ca furnizor de programe educaţionale în domeniul asigurărilor a Asociaţiei Centrul de Pregătire Profesională în Asigurări şi în Domeniul Bancar
          Ordin nr. 1778/2013 - Ordin pentru aprobarea reglementării tehnice "Ghid privind inspecţia sistemelor de climatizare în clădiri", indicativ GEx 009 - 2013

Citeşte mai mult...
 
Legislatie noua 28 mai 2013 PDF Imprimare Email
Marţi, 28 Mai 2013 14:53

              Monitorul Oficial, Partea I nr. 278 din 17/05/2013
   Decret nr. 479/2013 - Decret pentru promulgarea Legii privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România
    Decizie nr. 145/2013 - Decizie referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 59 alin. 2 teza a doua din Codul penal
Lege nr. 165/2013 - Lege privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România
   Decizie nr. 167/2013 - Decizie referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor articolului unic art. 16 din Legea nr. 283/2011 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar
  Ordin nr. 61/2013 - Ordin pentru modificarea art. 2 din Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Colegiului Ministerului Afacerilor Interne, aprobat prin Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr. 299/2007
  Ordin nr. 636/2013 - Ordin pentru aprobarea Normelor privind organizarea cursurilor pentru pregătirea infirmierilor/infirmierelor de către furnizori autorizaţi de Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice
    Normă 2013 - Norme privind organizarea cursurilor pentru pregătirea infirmierilor/infirmierelor de către furnizori autorizaţi de Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice
   Ordin nr. 744/2013 - Ordin privind condiţiile în care sunt necesare autorizaţii suplimentare de punere în funcţiune a vehiculelor autorizate iniţial într-un alt stat membru UE, în vederea utilizării pe reţeaua feroviară din România

Citeşte mai mult...
 


Pagina 9 din 19

Abonare newsletter
Bannere

total-media-news.ro
karate.info.ro
tmn-tv.net
tmn-tv.ro
Magazin specializat piese auto
AutoPuls
Service Auto autorizat RAR
Uleiuri Auto
Baterii auto
Salonul Auto Bucuresti 2016
Bucharest FAshion Week 2015

Sunteti aici: Home Legislatie