Total Media News

Legea adunărilor publice. Cum se organizează legal un protest? PDF Imprimare
Luni, 20 August 2018 14:50

          Legea nr. 60/1991 privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice. 

     


    Trebuie reţinut, în primul rând, că cetăţenii au libertatea, garantată prin lege, de a-şi exprima opiniile politice, sociale sau de altă natură, de a organiza mitinguri, demonstraţii, manifestaţii, procesiuni şi orice alte întruniri şi de a participa la acestea. Însă asemenea activităţi se pot realiza doar paşnic şi fără niciun fel de arme.

Cum trebuie să se desfăşoare un protest?

Potrivit articolului 2 din Legea nr. 60/1991, adunările publice trebuie să se desfăşoare:
 • în mod paşnic şi civilizat, cu protecţia participanţilor şi a mediului ambiant;
 • fără să stânjenească folosirea normală a drumurilor publice, a transportului în comun (cu excepţia celor autorizate), funcţionarea instituţiilor publice sau private, a celor de învăţământ, cultură şi sănătate, a unităţilor economice;
 • fără să să degenereze în acţiuni turbulente de natură a pune în primejdie ordinea şi liniştea publică, siguranţa persoanelor, integritatea corporală, viaţa sau bunurile acestora ori ale domeniului public;
 • fără a continua după ora 23:00, caz în care intră sub incidenţa dispoziţiilor Legii nr. 61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice.

Dar, mai ales, adunările publice – mitinguri, demonstraţii, manifestaţii, competiţii sportive, procesiuni şi altele asemenea -, ce urmează să se desfăşoare în pieţe, pe căile publice ori în alte locuri în aer liber, se pot organiza numai după declararea prealabilă.

ATENŢIE! NU trebuie declarate în prealabil adunările publice al căror scop îl constituie manifestările cultural-artistice, sportive, religioase, comemorative, cele ocazionate de vizite oficiale, precum şi cele care se desfăşoară în exteriorul sau în incinta sediilor ori a imobilelor persoanelor juridice de interes public sau privat. 

Declararea prealabilă

Pentru organizarea adunărilor publice solicitanţii se vor adresa, în scris, primarului unităţii administrativ-teritoriale pe a cărei rază urmează să se desfăşoare adunarea.

Organizatorii adunărilor publice vor depune declaraţia scrisă la primăriile municipale, orăşeneşti sau comunale pe al căror teritoriu acestea urmează să se desfăşoare, cu cel puţin 3 zile înainte de data desfăşurării acestora, în care trebuie să menţioneze:

 • denumirea sub care este cunoscut grupul organizator;
 • scopul;
 • locul, data, ora începerii şi durata acţiunii;
 • traseele de afluire şi defluire;
 • numărul aproximativ al participanţilor;
 • persoanele împuternicite să asigure şi să răspundă de măsurile de organizare;
 • serviciile pe care le solicită din partea consiliului local, a poliţiei locale şi jandarmeriei.

Aceste cereri vor fi aprobate sau respinse de către o comisie de avizare, formată din formată din primar, secretarul comunei sau al oraşului, după caz, reprezentanţi ai poliţiei şi ai jandarmeriei.

În ce situaţii vor fi respinse cererile de organizare a unui protest?

Potrivit legii, sunt interzise adunările publice prin care se urmăreşte:

 • propagarea ideilor totalitare de natură fascistă, comunistă, rasistă, şovină sau ale oricăror organizaţii terorist-diversioniste, defăimarea ţării şi a naţiunii, îndemnul la ură naţională sau religioasă, incitarea la discriminare, la violenţă publică şi la manifestări obscene, contrare bunelor moravuri;
 • organizarea unei lovituri de stat sau altei acţiuni contrare siguranţei naţionale;
 • încălcarea ordinii, siguranţei sau moralităţii publice, a drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor ori punerea în pericol a sănătăţii acestora.

În plus, primarul localităţii, la propunerea comisiei de avizare, poate interzice organizarea adunărilor publice atunci când:

 • deţine date de la organele specializate, din care rezultă că desfăşurarea acestora ar duce la încălcarea prevederilor art. 2 (vezi punctul „Cum trebuie să se desfăşoare un protest?”, de mai sus);
 • în perioada, locul şi pe traseele unde acestea ar urma să se desfăşoare se execută lucrări edilitar-gospodăreşti de amploare.

Obligaţiile participanţilor la un protest

Participanţii la adunările publice sunt obligaţi:

 • să respecte recomandările făcute de organizatorii adunărilor publice, împuterniciţii acestora sau organele de ordine;
 • să se abţină de la acţiuni de natură a împiedica desfăşurarea normală a adunărilor publice şi să nu incite la asemenea acţiuni prin viu grai, manifeste sau alte mijloace audiovizuale;
 • să nu introducă sau să aibă, în timpul adunărilor publice, băuturi alcoolice, arme de orice fel, materiale explozive sau incendiare, substanţe iritant-lacrimogene sau cu efect paralizant, dispozitive pentru şocuri electrice ori alte obiecte ce pot fi folosite pentru acţiuni violente;
 • să părăsească imediat adunările publice sau locul unde acestea se desfăşoară, când au fost somaţi de către organizatori, împuterniciţii acestora sau organele de poliţie;
 • să nu participe la adunări publice în stare de ebrietate, să nu consume şi să nu distribuie băuturi alcoolice sau droguri.

ATENŢIE! Este interzis ca persoane sau grupuri de persoane care nu au legătură cu adunările publice organizate să se infiltreze în rândul demonstranţilor, cu scopul de a tulbura normala desfăşurare a acestora.

Sancţiuni

Actul normativ amintit stabileşte două intervale valorice în ceea ce priveşte cuantumul amenzilor date pentru încălcarea legii adunărilor publice, după cum urmează;

Amendă de la 1.000 lei la 10.000 lei

 • organizarea şi desfăşurarea de adunări publice nedeclarate, neînregistrate sau interzise;
 • nerespectarea orelor de desfăşurare, traseelor de deplasare sau locului şi perimetrului destinat adunării publice;
 • neluarea de către organizatori a măsurilor de întrerupere a adunării publice, când constată că au intervenit fapte de natura celor prevăzute în art. 2.

Amendă de la 500 lei la 5.000 lei

 • participarea la adunări publice nedeclarate sau interzise şi urmate de refuzul părăsirii locurilor de desfăşurare a acestora, la avertizările şi somaţiile organelor de ordine făcute potrivit legii;
 • instigarea prin orice mijloace, iniţierea sau recurgerea la acţiuni violente sau alte manifestări, cu intenţia de zădărnicire ori tulburare, în orice mod, a adunărilor publice;
 • refuzul de a părăsi imediat adunarea, dacă măsura a fost dispusă de conducătorii acţiunilor;
 • organizarea sau participarea la contramanifestaţii desfăşurate în acelaşi timp şi în acelaşi loc cu adunările publice declarate, indiferent de modul lor de exprimare;
 • introducerea sau desfacerea băuturilor alcoolice în locurile destinate desfăşurării adunărilor publice, pe toată durata acestora;
 • refuzul de a părăsi imediat adunarea la solicitarea organelor de ordine, potrivit legii.

ATENŢIE! Constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă, dacă fapta nu constituie o infracţiune mai gravă, opunerea cu violenţă faţă de organizatori, împuterniciţii acestora sau faţă de forţele de ordine ori împiedicarea lor de a-şi exercita atribuţiile legale privind asigurarea ordinii în desfăşurarea adunărilor publice.

Ai nevoie de Legea nr. 60/1991 privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF, de AICI!**--  sursa  -- https://legestart.ro/legea-adunarilor-publice-cum-se-organizeaza-legal-un-protest/

 

Bannere

total-media-news.ro
karate.info.ro
tmn-tv.ro
Magazin specializat piese auto
AutoPuls
Salonul Auto Bucuresti 2023

Sunteti aici: Home Legislatie Legea adunărilor publice. Cum se organizează legal un protest?