Total Media News

Financiar
Balanţa de plăţi şi datoria externă – decembrie 2023 PDF Imprimare
Marţi, 20 Februarie 2024 16:53
                                 BNR invită publicul la

    În perioada ianuarie - decembrie 2023p contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de 22 694 milioane euro, comparativ cu 26 040 milioane euro în perioada ianuarie - decembrie 2022. În structura acestuia, balanţa bunurilor a consemnat un deficit mai mic cu 2 990 milioane euro, balanța serviciilor a înregistrat un excedent mai mare cu 204 milioane euro, balanța veniturilor primare a înregistrat un deficit mai mic cu 9 milioane euro, iar balanța veniturilor secundare a înregistrat un excedent mai mare cu 143 milioane euro.

............

Citeşte mai mult...
 
Emisiune numismatică cu tema Constantin Brâncuși - Surse românești și perspective universale PDF Imprimare
Marţi, 06 Februarie 2024 19:41

Pentru rezervarea pieselor numismatice în vederea achiziționării puteți utiliza acest Formular, începând cu 29 ianuarie 2024, ora 12:00, în limita stocului destinat rezervărilor online.

În cazul în care stocul de monede numismatice destinat rezervărilor online se epuizează, vă informăm că există și posibilitatea achiziționării direct de la ghișeele sucursalelor regionale ale BNR, fără a fi necesară o rezervare în acest sens, începând cu data lansării emisiunii respective.


Având în vedere prevederile Legii nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naționale a României,

În temeiul art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României,

Banca Naţională a României a lansat în circuitul numismatic, începând cu data de 26 ianuarie 2024, o monedă din argint cu tema Constantin Brâncuși – Surse românești și perspective universale.

Caracteristicile monedei sunt următoarele:

Metal Argint
Valoare nominală 10 lei
Titlu 999‰
Formă rotundă
Diametru 37 mm
Greutate 31,103 g
Cant zimțat
Calitate proof
Avers
Revers


Citeşte mai mult...
 
Rezervele internaţionale – ianuarie 2024 PDF Imprimare
Vineri, 02 Februarie 2024 17:38

                                                BNR invită publicul la

      La 31 ianuarie 2024, rezervele valutare la Banca Naţională a României se situau la nivelul de 61.416 milioane euro, față de 59.770 milioane euro la 31 decembrie 2023.

În cursul lunii au avut loc următoarele operaţiuni:

 • Intrări de 5.665 milioane euro, reprezentând: modificarea rezervelor minime în valută constituite de instituțiile de credit la BNR; alimentarea conturilor Ministerului Finanțelor (inclusiv sumele rezultate din emisiunile unor euroobligațiuni ale Ministerului Finanțelor în dolari americani în valoare nominală totală de aproximativ 3.670 milioane euro) alimentarea contului Comisiei Europene și altele;
 • Ieşiri de 4.019 milioane euro, reprezentând: modificarea rezervelor minime în valută constituite de instituțiile de credit la BNR; plăți de rate și dobânzi în contul datoriei publice denominate în valută (inclusiv rambursarea emisiunii de obligaţiuni denominată în dolari americani a Ministerului Finanțelor în sumă de aproximativ 693 milioane euro) și altele.

Citeşte mai mult...
 
Balanţa de plăţi şi datoria externă – noiembrie 2023 PDF Imprimare
Duminică, 21 Ianuarie 2024 19:07
                                         BNR invită publicul la

         În perioada ianuarie - noiembrie 2023p contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de 20 200 milioane euro, comparativ cu 24 331 milioane euro în perioada ianuarie - noiembrie 2022. În structura acestuia, balanţa bunurilor a consemnat un deficit mai mic cu 3 510 milioane euro, balanța serviciilor a înregistrat un excedent mai mare cu 552 milioane euro, balanța veniturilor primare a înregistrat un deficit mai mic cu 320 milioane euro, iar balanța veniturilor secundare a înregistrat un excedent mai mic cu 251 milioane euro.

...............................

Citeşte mai mult...
 
Modificări fiscale ce intră în vigoare în 2024 PDF Imprimare
Marţi, 02 Ianuarie 2024 16:28

                                 Se dau bani de la stat persoanelor care au venituri sub această sumă! S-a dat lege! Ce trebuie să faceți urgent - News 18


   Legea 296/2023, publicată în Monitorul Oficial nr. 977 din 27.10.2023 și OUG 115/2023 aduc mai multe noutăți fiscale pentru 2024. Platforma Contzilla.ro face o listă a măsurilor fiscale, dintre care unele au intrat în vigoare în ultimele luni ale anului 2023, altele începând cu anul 2024 iar altele în cursul anului 2024. Măsurile prezentate mai jos se regăsesc atât în Legea 296 cât și în OUG 115/2023 sau alte acte normative.

Salarizare

 • Salariul minim general a devenit 3.300 lei începând cu 1 octombrie 2023 (HG nr. 900/2023). Probabil va există o majorare și începând cu 1 iulie 2024. S-a discutat în spațiul public o majorare la 3.700 lei.
 • Creșterea salariului minim conduce la o creștere a a contribuției pentru persoane cu handicap neîncadrate întrucât calcul acesteia se raportează la salariul minim.
 • Creșterea salariului minim duce la o creștere a plafoanelor la CAS și CASS fiindcă acestea se raportează de asemenea la salariul minim.
 • S-a prelungit aplicarea facilității de 200 lei netaxabili la salariul minim începând cu 2024, prin OUG 115/2023.
 • Rămâne în vigoare prevederea că salariul de bază minim brut pe țară garantat în plata poate fi aplicat pentru un salariat doar pentru o perioada de maxim 24 de luni, de la momentul încheierii contractului individual de muncă. Ca urmare, din 2024 angajatorii vor fi obligați să majoreze salariile acestor angajați la un nivel superior salariului minim pe economie care va fi în vigoare la 1 ianuarie 2024.
 • Ca urmare a majorării salariului minim, se modifică deducerile personale de baza, nivelul acestora fiind stabilit că procent din salariul minim brut.
 • Începând cu anul 2024 vor există 2 zile libere legale noi : 6 ianuarie – Botezul Domnului – Bobotează (în 2024 va fi într-o zi de sâmbătă) și 7 ianuarie – Soborul Sfântului Proroc Ioan Botezătorul (în 2024 într-o zi de duminică). În sectorul public, vor fi zile libere și 2 mai, 16 august și 27 decembrie 2024.

Pensii 2024

Începând cu 1 ianuarie 2024 se modifica modul de calcul al impozitului pe veniturile din pensii.

E-factura

 • Începând cu anul 2024, se modifică prevederile referitoare la E-factură. Această va fi obligatorie pentru toate tranzacțiile B2B, nu doar pentru produsele cu risc fiscal. Operatorii economici – persoane impozabile stabilite în România, indiferent dacă sunt sau nu înregistrați în scopuri de TVA conform art. 316, pentru livrările de bunuri și prestările de servicii care au locul livrării/prestării în România, efectuate în relația B2B, au obligația în perioada 1 ianuarie 2024 – 30 iunie 2024 să transmită facturile emise în sistemul național privind factură electronică RO e-Factură indiferent dacă destinatarii sunt sau nu înregistrați în Registrul RO e-Factura
 • Obligația revine și operatorilor economici – persoane impozabile nestabilite, dar înregistrate în scopuri de TVA în România, pentru livrările de bunuri și prestările de servicii care au locul livrării/prestării în România, efectuate în relația B2B.
 • Sunt exceptate de la obligația transmiterii e-Factura livrările de bunuri expediate sau transportate în afară Uniunii Europene de către furnizor sau de altă persoană în contul sau.
 • Sunt exceptate de la obligația transmiterii e-Factura livrările de bunuri expediate sau transportate în afară Uniunii Europene de către cumpărătorul care nu este stabilit în România sau de altă persoană în contul sau, cu excepția bunurilor transportate de cumpărătorul insuși și care sunt folosite la echiparea ori alimentarea ambarcațiunilor și a avioanelor de agrement sau a oricărui altui mijloc de transport de uz privat.
 • Este scutită, de asemenea, și livrarea de bunuri care sunt transportate în bagajul personal al călătorilor care nu sunt stabiliți în Uniunea Europeană dar și livrările intracomunitare. Sunt exceptate și facturile simplificate, noutate introdusă prin OUG 115/2023.
 • Termenul limită pentru transmiterea facturilor în sistemul național privind factura electronică RO e-Factura este de 5 zile calendaristice de la dată emiterii facturii, dar nu mai târziu de 5 zile calendaristice de la dată limita prevăzută pentru emiterea facturii la art. 319 alin. (16) din Codul fiscal (adică 20 a lunii următoare).
 • În situația în care sistemul național de transmitere nu este funcțional timp de minimum 24 de ore, obligația de transmitere se suspendă până la repunerea în funcțiune a sistemului.
 • Nerespectarea obligației de transmitere a facturilor în sistemul RO e-Factură în perioada 1 ianuarie – 30 iunie nu se sancționează.

Tichete: de masă, de creșă, vouchere de vacanță

 • Începând cu 1 ianuarie 2024 se majorează valoarea maximală a tichetelor de masă la 40 de lei. Până la această dată, valoarea maximală este de 35 lei.
 • Începând cu 1 ianuarie 2024 pentru tichetele de masă se datorează contribuția la sănătate. Se datorează CASS la tichetele cadou și voucherele de vacanță tot începând cu anul 2024.
 • Pentru semestrul II al anului 2023, valoarea tichetelor culturale este de maximum 210 lei/luna, respectiv de maximum 420 de lei/eveniment. Valoarea nominală se aplică și pentru primele 2 luni ale semestrului I al anului 2024, respectiv februarie și martie 2024.
 • Pentru semestrul II al anului 2023, începând cu luna octombrie 2023, valoarea tichetelor de creșă este de 620 de lei. Această valoare se aplică și pentru primele 2 luni ale semestrului I al anului 2024, respectiv februarie și martie 2024.

Microîntreprinderi 2024

 • Se introduc două noi condiții pentru că o societate să fie micro: are asociaţi/acţionari care deţin, în mod direct sau indirect, peste 25% din valoarea/numărul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot şi este singura persoană juridică stabilită de către asociaţi/acţionari să aplice impozit micro și a depus în termen situaţiile financiare anuale.
 • Se modifică cotele de impozitare. Vom avea două cote de impozitare:

a) 1%, pentru microîntreprinderile care realizează venituri care nu depășesc 60.000 euro inclusiv și care nu desfășoară activitățile prevăzute la lit. b) de mai jos;

b) 3%, pentru microîntreprinderile care realizează venituri peste 60.000 euro sau desfășoară activități, principale sau secundare, corespunzătoare unor codurilor CAEN din IT, HORECA, domeniul medical și activități juridice.

În situația în care persoanele juridice române care desfășoară activități corespunzătoare codurilor CAEN respective obțin venituri și din alte activități în afară celor corespunzătoare acestor coduri CAEN, cota de impozitare de 3% se aplică și pentru veniturile din aceste alte activități.

Dacă în cursul anului fiscal, veniturile realizate de o microîntreprindere, depășesc nivelul de 60.000 euro, sau microîntreprinderea începe să desfășoare activitățile pe codurile CAEN specificate, începând cu trimestrul în care se înregistrează astfel de situații, este aplicabilă cota de impozitare de 3%.

În situația în care, în cursul anului fiscal, o microîntreprindere nu mai desfășoară activitățile pe codurile CAEN respective și veniturile nu depășesc nivelul de 60.000 euro, începând cu trimestrul în care se înregistrează astfel de situații, este aplicabilă cota de impozitare de la 1%.

 

continuare............https://economedia.ro/noutatile-fiscale-ale-anului-nou-ce-modificari-intra-in-vigoare-in-2024-un-an-cu-noutati-pe-multe-planuri-e-factura-microintreprinderi-tva-impozitare.html

*

Citeşte mai mult...
 


Pagina 1 din 74

Bannere

total-media-news.ro
karate.info.ro
tmn-tv.ro
Magazin specializat piese auto
AutoPuls
Salonul Auto Bucuresti 2023

Sunteti aici: Home Ştiri Economie