Total Media News

Legislatie
Hotarire ptr. modificarea HG 11/2013 privind organizarea si functionarea MTS PDF Imprimare
Marţi, 23 Mai 2017 16:17

 

 

      "Guvernul a aprobat astăzi o nouă structură organizatorică a Ministerului Tineretului și Sportului, pentru a eficientiza activitatea ministerului și pentru a crea cadrul necesar implementării strategiei naționale în domeniul politicii de tineret și a strategiei naționale în domeniul sportului.
    Decizia de reorganizare a fost luată având în vedere problematica vastă și volumul mare al activităților derulate la nivelul Ministerului Tineretului și Sportului. 
    Hotărârea de Guvern aprobată în ședința de astăzi menține numărul maxim de posturi și cheltuielile de personal aprobate în condițiile legii pentru acest minister. Astfel, Ministerul Tineretului și Sportului va funcționa în continuare cu un număr de 171 de posturi, exclusiv demnitarii și posturile aferente cabinetului ministrului, structurate pe compartimente, birouri, servicii și direcții, conform prevederilor HG nr. 11/2013 cu modificările și completările ulterioare. Numărul de posturi aferente demnitarilor și cabinetului ministrului este de 13, rezultând un număr total de posturi de 184. În îndeplinirea atribuțiilor sale, ministrul Tineretului și Sportului este ajutat de 2 secretari de stat și 2 subsecretari de stat numiți prin decizie a prim-ministrului, un secretar general și 1  secretar general adjunct, înalți funcționari publici, numiți în condițiile legii.
    Conform noii organigrame aprobate, în cadrul ministerului se înființează Direcția Generală Sport, Direcția Generală Tineret și Direcția Generală Management Logistic, prin reorganizarea direcțiilor specializate existente în organigrama anterioară, în scopul unei abordări unitare a problematicilor specifice. Având în vedere volumul mare al activităților derulate la nivelul întregului minister, s-a decis, de asemenea, înființarea Direcției Financiar și Contabilitate și a Direcției Juridic și Secretariat și a Serviciului resurse umane, prin reorganizarea structurilor existente anterior. În plus, Unitatea de Management a Proiectului se desființează și se înființează Unitatea de Politici Publice, iar denumirea Serviciului Relații Internaționale și Relația cu Parlamentul se modifică în Serviciul Comunicare, Relații Internaționale și Relația cu Parlamentul, neimplicând reorganizarea acestui serviciu.
    Încadrarea personalului din Ministerul Tineretului și Sportului conform noii structuri organizatorice se va face în termen de 45 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial a actului normativ aprobat astăzi."

*

 

 

Citeşte mai mult...
 
HG nr. 11/09.01.2013 PDF Imprimare
Miercuri, 10 Mai 2017 16:07
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI,
PARTEA I
, Nr. 42/19.I.2013
9
HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI
GUVERNUL ROMÂNIEI
HOTĂRÂRE
privind organizarea și funcționarea Ministerului Tineretului și Sportului
În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 40 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea și
funcționarea Guvernului României și a ministerelor, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 26 alin. (1) din Ord
onanța
de urgență a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale și
pentru
modificarea unor acte normative,
Guvernul României
adoptă prezenta hotărâre.
CAPITOLUL I
Dispoziții generale
Art.1. — (1) Ministerul Tineretului și Sportului se organizează
și funcționează ca organ de specialitate al administrației publice
centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului,
având rol de sinteză și de coordonare a aplicării strategiei și
politicilor Guvernului în domeniile tineretului și sportului.
(2) Ministerul Tineretului și Sportului are sediul principal în
municipiul București, str. Vasile Conta nr. 16, sectorul 2, și își
desfășoară o parte din activitatea specifică și în str. Eremia
Grigorescu nr. 26, sectorul 1.
Citeşte mai mult...
 
Legea nr. 544 din 2001 privind liberul acces la informatiile de interes public PDF Imprimare
Duminică, 23 Aprilie 2017 17:20

                                       

Legea 544/2001, Actualizata 2016, privind liberul acces la informatiile de interes public

 

LEGE nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public

CAPITOLUL I: Dispozitii generale
Art. 1

Accesul liber si neingradit al persoanei la orice informatii de interes public, definite astfel prin prezenta lege, constituie unul dintre principiile fundamentale ale relatiilor dintre persoane si autoritatile publice, in conformitate cu Constitutia Romaniei si cu documentele internationale ratificate de Parlamentul Romaniei.
Art. 2
In sensul prezentei legi:
a) prin autoritate sau institutie publica se intelege orice autoritate ori institutie publica ce utilizeaza sau administreaza resurse financiare publice, orice regie autonoma, companie nationala, precum si orice societate comerciala aflata sub autoritatea unei autoritati publicecentrale ori locale si la care statul roman sau, dupa caz, o unitate administrativ-teritoriala este actionar unic ori majoritar;
b) prin informatie de interes public se intelege orice informatie care priveste activitatile sau rezulta din activitatile unei autoritati publice sau institutii publice, indiferent de suportul ori de forma sau de modul de exprimare a informatiei;
c) prin informatie cu privire la datele personale se intelege orice informatie privind o persoana fizica identificata sau identificabila.

 

Citeşte mai mult...
 
Proiectul Ordonanței de urgență privind grațierea unor pedepse PDF Imprimare
Joi, 26 Ianuarie 2017 17:08

  In  DEZBATERE  PUBLICA  :


                                               

 

 

   Proiectul Ordonanței de urgență privind grațierea unor pedepse

 

    În temeiul dispoziţiilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Ministerul Justiţiei supune dezbaterii publice proiectul Ordonanței de urgență privind gratierea unor pedepse.

Proiect de OrdonanțăNota de fundamentare

Propunerile, sugestiile şi opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus dezbaterii pot fi transmise în scris până la data de 24 ianuarie 2017, pe adresa Ministerului Justiţiei, str. Apolodor, nr.17, sector 5, Bucureşti, pe fax, la nr. 037 204 1195 sau la adresa de e-mail  Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza .

 

 

 

                              PROIECT  :

 

GUVERNUL ROMÂNIEIORDONAŢĂ DE URGENŢĂ
pentru graţierea unor pedepse
    În temeiul art. 115 alin. (4)și alin. (6) din Constituţia României, republicată, Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă:
Art. 1  (1) Se graţiază în întregime pedepsele cu închisoare de până la 5 ani inclusiv precum și pedepsele cu amendă aplicate de instanţa de judecată.
    (2) Prevederile alin. (1) se aplică indiferent de modalitatea de executare a pedepsei închisorii dispusă de instanţă.Art. 2 Se graţiază în parte :a) cu 1/2 pedepsele cu închisoare aplicate persoanelor care au împlinit vârsta de 60 ani, femeilor însărcinate (gravide) sau persoanelor care au întreţinere minori cu vârsta de până la 5 ani;

 

 

Citeşte mai mult...
 
Legea voluntariatului PDF Imprimare
Marţi, 24 Ianuarie 2017 10:21

 

                                                         

 

   Legea nr. 78/2014 - reglementarea activitatii de voluntariat in Romania

Citeşte mai mult...
 


Pagina 6 din 23

Bannere

total-media-news.ro
karate.info.ro
tmn-tv.ro
Magazin specializat piese auto
AutoPuls
Uleiuri Auto
Baterii auto
Salonul Auto Bucuresti 2022
Bucharest FAshion Week 2015

Sunteti aici: Home Ştiri Legislatie