Total Media News

Legislatie
HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantităţi de produse PDF Imprimare
Marţi, 18 Iunie 2024 19:05
                                         Guvernul României - Wikipedia
   HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantităţi de produse şi acordarea acestora ca ajutoare umanitare interne de urgenţă, cu titlu gratuit, în vederea sprijinirii sportivilor Clubului Sportiv Municipal Timişoara din subordinea Agenţiei Naţionale pentru Sport, prin Direcţia Judeţeană de Sport Timiş
Hotărârea a fost aprobată.
*
*-Guvernul  Romaniei
Citeşte mai mult...
 
PROIECT - Statutul Elevului PDF Imprimare
Joi, 13 Iunie 2024 10:20
                              Ai Generat Băiat Elev - Imagine gratuită pe Pixabay - Pixabay
      PROIECT
     Statutul Elevului
      Capitolul I Dispoziții generale
Secţiunea 1 Dispoziții generale
Articolul 1
(1) Prezentul statut reglementează drepturile și îndatoririle elevilor, în calitate de beneficiari
primari ai educației, înscriși în unitățile de învățământ de stat, particular și confesional din
România.
(2) Statul asigură cetățenilor României și cetățenilor celorlalte state membre ale Uniunii
Europene, ai statelor aparținând Spațiului Economic European și ai Confederației Elvețiene
drepturi egale de acces la toate nivelurile și formele de învățământ preuniversitar precum și
la învățarea pe tot parcursul vieții, fără nicio formă de discriminare.
(3) De aceleași drepturi beneficiază și persoanele care solicită sau au dobândit o formă de
protecție în România, respectiv minorii străini și minorii apatrizi, a căror ședere pe teritoriul
României este oficial recunoscută, conform legii.
(4) Elevii din unitățile de învățământ preuniversitar militar beneficiază de drepturile și
îndatoririle stipulate în prezentul statut, dacă acestea nu contravin prevederilor Statutului
elevului militar.
(5) Elevii din unitățile de învățământ preuniversitar confesionale beneficiază de drepturile și
îndatoririle stipulate în prezentul statut, dacă acestea nu contravin drepturilor și îndatoririlor
care decurg din reglementările emise în funcție de specificul dogmatic și canonic al fiecărui
cult.
(6) Elevii înscriși ca elevi audienți beneficiază de drepturile și îndatoririle prevăzute în prezentul
statut.
(7) Antepreșcolarii și preșcolarii, în calitate de beneficiari primari ai educației, au drepturile și
îndatoririle prevăzute pentru elevi în legislația în vigoare și în prezentul statut, fiind
reprezentați de către părinți/tutori/reprezentanți legali.
(8) Contractul educațional încheiat de elevul major potrivit art. 14 alin. (4) din Legea
învățământului preuniversitar nr. 198/2023 nu poate include alte drepturi și îndatoriri decât
cele reglementate în prezentul statut. Contractul educațional se modifică de plin drept la
orice modificare a prezentului statut sau a legii.
2
(9) Contractul educațional încheiat de părinții, tutorii sau reprezentanții legali ai elevilor,
potrivit art. 14 alin. (4) din Legea învățământului preuniversitar nr. 198/2023, vizează doar
drepturile și obligațiile acestora și nu se referă la drepturile și îndatoririle elevilor, acestea fiind
reglementate exclusiv de prezentul statut, conform art. 105 alin. (4) din Legea
învățământului preuniversitar nr. 198/2023.
Secţiunea a 2-a Calitatea de elev
Articolul 2
Calitatea de elev se dobândește odată cu înscrierea în învățământul primar și se păstrează pe tot
parcursul școlarității, până la finalizarea studiilor din învățământul secundar superior liceal,
profesional, respectiv terțiar nonuniversitar, conform legii.
Secțiunea a 3-a Comunitatea școlară
Articolul 3
(1) Elevii împreună cu personalul unității de învățământ fac parte din comunitatea școlară.
(2) Între elevi și personalul unității de învățământ nu poate exista niciun fel de discriminare.
(3) Accesul elevilor în unitatea de învățământ se face în mod nediscriminatoriu, inclusiv în
situații de întârziere.
(4) În unitățile de învățământ și în toate spațiile destinate educației și formării profesionale sunt
interzise comportamentele care constau în violența psihologică - bullying.
Articolul 4
(1) Învățământul preuniversitar este centrat pe elev.
(2) Toate deciziile care privesc buna funcționare a învățământului preuniversitar sunt luate prin
consultarea elevilor și a reprezentanților acestora, ținând cont de interesul superior al
elevului.
Articolul 5
(1) Principiile și valorile comunității școlare și ale sistemului educațional sunt cele stipulate în
art. 2 și art. 3 din Legea învățământului preuniversitar nr. 198/2023, cu modificările și
completările ulterioare.
(2) Toate dispozițiile acestui statut vor fi interpretate și aplicate prin raportarea la aceste
principii și valori.
Citeşte mai mult...
 
O.de U. pentru modificarea art. 58 alin. (4) şi (5) din Legea nr.448/2006 PDF Imprimare
Vineri, 24 Mai 2024 12:49

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea art. 58 alin. (4) şi (5) din Legea nr.448/2006 privind protecția şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
Indemnizațiile lunare pentru adultul cu handicap grav și pentru copilul cu handicap grav vor fi majorate începând cu drepturile aferente lunii iunie 2024, care se vor plăti în luna iulie. Creșterea va fi cu 10 puncte procentuale din indicatorul social de referință, potrivit Ordonanței de urgență aprobate de Guvern.
Vor beneficia de această măsură 389.000 de persoane, din care 340.200 adulți și 48.800 copii.
Este a doua creștere din acest an a indemnizației lunare pentru copilul și adultul cu handicap grav, după cea din ianuarie.
Majorarea cuantumului acestor drepturi are în vedere nevoia de îngrijire adecvată pentru copiii și persoanele încadrate în grad grav de handicap.
Mai exact, aceste drepturi se vor calcula astfel, începând cu luna iunie:
-    Pentru adultul cu handicap grav, indemnizația lunară va crește de la 70% la 80% din indicatorul social de referință (ISR), respectiv de la 463 de lei la 529 de lei; În luna ianuarie aceasta era 419 lei, prin urmare, va fi o majorare cu 110 lei în primele șase luni ale anului.
-    Pentru copilul cu handicap grav, indemnizația lunară va crește de la 60% la 70% din indicatorul social de referință (ISR), respectiv de la 397 de lei cât este acum, la 463 de lei. În ianuarie aceasta era 359 de lei, așadar, în această situație creșterea pe primele șase luni ale anului va fi de 104 lei.

*
*-- Guvernul  Romaniei
Citeşte mai mult...
 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea agențiilor teritoriale ptr.IMM PDF Imprimare
Miercuri, 28 Februarie 2024 20:15

                                                             

  ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea agențiilor teritoriale pentru întreprinderi mici şi mijlocii şi turism
Actul normativ stabilește o serie de măsuri care să permită desfășurarea, în cel mai scurt timp, într-un nou cadru organizatoric, a activităților ce vizează stimularea înființării și dezvoltării de întreprinderi mici și mijlocii și autorizarea în turism, care să se alinieze nevoilor antreprenorilor și structurilor turistice.
Astfel, se înființează agențiile teritoriale pentru întreprinderi mici și mijlocii și turism (ATIMMT), respectiv ATIMMT Ploiești, ATIMMT Constanța și ATIMMT Brașov, prin fuziunea celor nouă agenții pentru întreprinderi mici și mijlocii, prevăzute în anexa nr. 2 la HG nr. 864/2023 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, prin preluarea activității și personalului agențiilor pentru întreprinderi mici și mijlocii și al reprezentanțelor teritoriale în domeniul turismului din cadrul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului.
Citeşte mai mult...
 
Program naţional de investiţii în infrastructura unităţilor spitaliceşti PDF Imprimare
Miercuri, 28 Februarie 2024 20:07
                                                 

  PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru aprobarea Programului naţional de investiţii în infrastructura unităţilor spitaliceşti şi pentru abrogarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 55/2023 privind unele măsuri pentru implementarea proiectelor de infrastructură publică de sănătate cu finanţare din fonduri externe nerambursabile în cadrul Programului Sănătate şi din împrumuturi contractate cu instituţiile financiare internaţionale (PRIMA LECTURĂ)
   Programul naţional de investiţii în infrastructura unităților spitalicești, cu o alocare financiară de 13,25 miliarde lei, se va derula în perioada 2024-2030, potrivit unui proiect de Ordonanță de Urgență, analizat astăzi în primă lectură de Executiv.
Actul normativ reglementează măsurile necesare pentru crearea unui cadru legislativ care să permită potențialilor beneficiari promovarea proiectelor de investiții, prin Programul național de investiții în infrastructura unităților spitalicești, astfel încât să se poată asigura accesul populației la servicii medicale esențiale, creșterea calității vieții și atingerea standardelor din țările europene.

 

Citeşte mai mult...
 


Pagina 1 din 26

Bannere

total-media-news.ro
karate.info.ro
tmn-tv.ro
Magazin specializat piese auto
AutoPuls
Salonul Auto Bucuresti 2023

Sunteti aici: Home Legislatie